Навчання усному іншомовному спілкуванню студентів немовних ВНЗ на матеріалі засобів масової інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Автори статті розкривають важливість використання газет і періодичних видань як цінного джерела навчання студентів в процесі вивчення іноземної мови, а також пропонують різноманітні види роботи з періодичними виданнями і способи навчання студентів роботі з газетами.
The authors of the article expose importance of the use of newspapers and magazines as a valuable source of students training in the process of learning foreign language, and also offer the various types of activities and methods how to teach students work with newspapers.

Опис

Ключові слова

газети, періодичні видання, вивчення іноземної мови, газеты, newspapers, magazines, learning foreign language, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Чередніченко, Г. А. Навчання усному іншомовному спілкуванню студентів немовних ВНЗ на матеріалі засобів масової інформації / Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця // Наукові праці НУХТ. - 2011. - Вип. № 38. - С. 151–155.

Зібрання