Сучасні вимоги до належного забезпечення працівників засобами індивідуального захисту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз нормативних вимог щодо забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту в Україні. Досліджено випадки травматизму через незабезпеченість працюючих засобами захисту. Розглянуто світову практику щодо безпечного використання працівниками робочого обладнання. Обґрунтована необхідність мотивування персоналу до правильного застосування засобів захисту. An analysis of regulatory requirements for the provision of working personal protective equipment in Ukraine has been carried out. The cases of injuries due to insecurity of working means of protection are investigated. The world practice on safe use by workers of working equipment is considered. The necessity of motivation of personnel for the correct application of protection means is substantiated.

Опис

Ключові слова

травматизм, traumatism, засоби індивідуального захисту, personal protective equipment, мотивація, motivation, ризик, risk, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Романенко, Н. В. Сучасні вимоги до належного забезпечення працівників засобами індивідуального захисту / Н. В. Романенко, Т. В. Яцюк // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – К. : ДУ «ННДІПБОП», 2017. – №4. – С. 57–60.

Зібрання