Вплив сольового фону однозарядних та двозарядних іонів на очищення води від сполук марганцю при застосуванні сорбента-каталізатора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі проаналізовано вплив сольового фону одно- та двозарядних іонів, відповідно, натрій хлориду та сульфату кальцію та магнію на умови експлуатації сорбента-каталізатора в статичних умовах. Встановлено, що як однозарядні іони хлориду натрію, так і двозарядні іони твердості впливають на залишковий вміст сполук марганцю в рідкій фазі. Суттєвий вплив на видалення сполук марганцю з води при використанні сорбента-каталізатора здійснюють двозарядні йони твердості. Експериментальні дані задовільно описуються запропонованою теоретичною моделлю з емпірично підібраними коефіцієнтами.

Опис

Ключові слова

сорбент-каталізатор, теорія Дебая-Хюккеля, однозарядні іони, солевміст, двозарядні іони, іонна сила розчину, sorbent-catalyst, Debye-Hückel theory, salt content, doubly charged ions, single charged ions, ionic strength, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Чернова, Н. М. Вплив сольового фону однозарядних та двозарядних іонів на очищення води від сполук марганцю при застосуванні сорбента-каталізатора / Н. М. Чернова // Колоїдно-хімічні проблеми охорони довкілля та контроль якості води : збірник праць наукової конференції, 29-30 листопада 2012 р., Київ. – С. 26–27.

Зібрання