Зв’язок коливально-хвильових і тепломасообмінних процесів в апаратах з регулярними насадками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На прикладі неперервних хвиль показано, що в технологічних апаратах існує прямий і зворотний зв’язок між коливально-хвильовими і тепломасообмінними процесами. Накладанням коливань з частотами 8…12 с-1 можна інтенсифікувати масообмін в колонах з регулярними насадками.

Опис

Ключові слова

інтенсифікація тепломасообміну, интенсификация тепломассообмена, intensification of heat-mass-transfer, коливальні явища, неперервні хвилі, колебательные явления, непрерывные волны, oscillatory phenomena, continuous waves, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Марценюк, О. С. Зв’язок коливально-хвильових і тепломасообмінних процесів в апаратах з регулярними насадками / О. С. Марценюк // Вібрації в техніці і технологіях. - 2008. - №1 (50). - С. 71-76.

Зібрання