Становлення та розвиток фінансової науки в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуті хронологічні межі становлення фінансової науки в Україні та визначено осередки, такі як Імператорський університет св. Володимира, Київський комерційний інститут, Харківський університет та ін. Здійснено структурування вітчизняних вчених-фінансистів за науковими інтересами. Визначено перспективи досліджень розвитку фінансової науки в Україні. The article deals with the chronological limits of the formation of financial science in Ukraine and identified the centers such as the Imperial University of St. Volodymyr, Kiev Commercial Institute, Kharkiv University and others. The structuring of domestic scholars-financiers according to scientific interests is carried out. The prospects of research on the development of financial science in Ukraine are determined.

Опис

Ключові слова

фінанси, історія фінансів, теорія фінансів, державні фінанси, фінансова наука, structure of financial science, theory of public finance, economic thought of Ukraine, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Бойко, С. В. Становлення та розвиток фінансової науки в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / С. В. Бойко, В. М. Федосов // Економічні перспективи України в умовах сталого розвитку. – 2009. – Вип. 3. – С. 3-7.

Зібрання