Вплив ферментних препаратів на колоїдну стійкість пива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-08

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено результати дослідження впливу ферментних препаратів на колоїдну стійкість пива за умови внесення їх в різних концентраціях, на різних стадіях процесу та вдосконалення технології виробництва пива, стійкого до колоїдного помутніння шляхом застосування ферментних препаратів протеолітичної дії. Встановлено значення параметрів, що забезпечують оптимальне значення показника прогнозованої стійкості готової продукції, та фактори, що дадуть змогу прискорити технологічний цикл виробництва, отримати готову продукцію з високими показниками колоїдної стійкості. The article presents the results of the study of the influence of enzyme preparations on the colloidal stability of beer, provided that they are introduced in various concentrations, at different stages of the process and to improve the technology of production of beer resistant to colloidal clouding by the use of enzyme preparations of proteolytic action. The values of the parameters providing the optimal value for the predicted stability of the finished product are determined, as well as the factors that will enable to accelerate the technological cycle of production and to receive the finished products with high indicators of colloidal stability.

Опис

Ключові слова

enzymes, hydrolysis, colloid firmness, proteins, fermentation, гідроліз, ферменти, колоїдна стійкість, білки, бродіння, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Кошова, В. М. Вплив ферментних препаратів на колоїдну стійкість пива / В. М. Кошова, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 4. – С. 127–132.

Зібрання