Застосування кінетики метанової ферментації для оцінювання потенціалу процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована математична модель описання періодичної та безперервної метанової ферментації стічних вод оліє-жирових комбінатів, заснованої на кінетичних розрахунках Contois та Monod. При розрахунках враховані впливи інгібуючих факторів, складу та концентрації субстрату. Використання моделі дозволяє оптимізувати процес метаногенезу та додатково отримувати в якості вторинних продуктів біогаз та білкову біомасу.

Опис

Ключові слова

метанова ферментація, метановая ферментация, methane fermentation, анаеробний бродіння, стічні води, олійно-жировий комбінат, анаэробный брожения, сточные воды, масложировой комбинат, digestion, waste water, oil and fat plant, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Рибак, А. О. Застосування кінетики метанової ферментації для оцінювання потенціалу процесу / А. О. Рибак, А. І. Салюк // Наукові праці УДУХТ.– 2001.– №10, ч.І – С. 173–174.

Зібрання