Особливості підготовки студентів першого року навчання в міні-футболі

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено результати ефективності програми початкової підготовки студентів першого року навчання в міні-футболі. Установлено, що студенти першого року навчання здатні підвищити свої фізичні здібності і освоїти базові навички гри в міні-футбол в умовах занять, визначених запропонованою програмою початкової підготовки. Результати педагогічного експерименту підтвердили позитивний вплив запропонованої програми з міні-футболу, що підтверджує ефективність її застосування для студентів першого року навчання у непрофілюючому вузі. The results of the effectiveness of the program of initial training students in the first year of mini-football. Established that first year students can improve their physical abilities and master the basic skills of the game of indoor soccer in the conditions of employment set out the proposed program of initial training. Results pedagogical experiment confirmed the positive impact of the proposed program of indoor soccer, confirming the effectiveness of the application for the first year students in college.

Опис

Ключові слова

студент, кафедра фізичного виховання, student, міні-футбол, mini football, підготовка, training

Бібліографічний опис

Особливості підготовки студентів першого року навчання в міні-футболі / Т. О. Шпичка, О. В. Хотенцева, О. П. Розпутній, В. М. Данилюк // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. — В. : ТОВ «Ландо ЛТД», 2014. — № 16. — С. 228-230.

Зібрання