Перспективи виробництва м'ясопродуктів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті обґрунтовано, що розвиток м'ясопереробної галузі як органічної складової у стратегії розвитку національного аграрного сектору економіки з метою досягнення високого рівня продовольчої безпеки країни пов'язаний із функціонуванням вертикально-інтегрованих компаній, які створюють власну сировинну базу, впроваджують міжнародні системи управління якістю, реалізують екологічну політику. The article substantiates that the production of meat and meat industry development strategy are linked to the development of agricultural sector of Ukraine and operation of vertical integration of companies that create its own raw material base, create international quality management system and implement environmental policies to achieve a high level of food security.

Опис

Ключові слова

м'ясопереробна галузь, продовольча безпека, агропромисловий комплекс, підприємство, вертикально-інтеграційна компанія, meat processing industry, food safety, agriculture, business, company of vertical integration, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Драган, А. Д. Перспективи виробництва м'ясопродуктів в Україні / А. Д. Драган // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 2. – С. 72-79.

Зібрання