Медико-біологічні проблеми фізичної культури і спорту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методологіяфізичноговиховання і оздоровленнястудентівспеціальнихмедичнихгруп до теперішнього часу не завждидозволяє в повнійміріздійснюватипоставлені перед нею завдання. Дослідження присвячені розробці та обґрунтуванню алгоритму впровадженняздоров’єформуючихтехнології в навчальний процес студентів спеціальних медичнихгруп. Результати дослідження підтверджують тенденцію зниження рівня фізичного стану студентів і залежністьзначень параметрів між проявом рухових здібностей і показниками функціональних систем організму. Запропоновано алгоритм впровадження здоров’єформуючих технологій в навчальний процес студентів спеціальних медичнихгруп. Розглянуто основи мотивації студентів до фізичної культури як основи здорового способу життя. Methodologist of the educational village , well-informedness of the special al-special multimediangnyggrup until the present hour is not in the first hour in the present time, the new-life"sizdyyuvatiposted" before it is given to her. It's a pre-production of the algorithm in the infatuation of the process.com.' The result will be a student in the world. The algorithm is in place to be used in the first process of the special process. The basics of a healthy way of life are based on the basics of yak culture.

Опис

Ключові слова

фізичне виховання, спорт, physical education, sport, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Міцкевич, Н. І. Медико-біологічні проблеми фізичної культури і спорту / Н. І. Міцкевич // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : збірник матеріалів ХХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31 березня 2021 р. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди, 2021. – С. 152–156.

Зібрання