Перспективи розвитку АПК України на основі формування інтегрованих структур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто теоретичні основи формування інтеграційних об’єднань в АПК. Визначено передумови створення інтегрованих формувань. З'ясовано перспективи розвитку АПК України на основі формування інтегрованих структур. Theoretical bases of forming of integration associations are considered in agroindustrial complex . Pre-conditions of creation of the computer-integrated formings are certain. The prospects of development of agroindustrial complex of Ukraine are found out on the basis of forming of computer-integrated structures.

Опис

Ключові слова

агропромисловий сектор, харчова промисловість, інтеграція, інтегровані об'єднання, agroindustrial sector, food industry, integration, integrated units, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Перспективи розвитку АПК України на основі формування інтегрованих структур / Н. С. Скопенко // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2010. – № 4. – Т. 3 (Економічні науки). – С. 94-96

Зібрання