Інвестування сільського господарства Житомирської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлено теоретико-методологічні засади розвитку й регулювання земельних відносин у сільському господарстві. Розкрито особливості та передумови формування ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення
The theoretical and methodological principles of development and regulation of land relations in agriculture are highlighted. The features and prerequisites for the formation of the market circulation of agricultural lands are disclosed

Опис

Ключові слова

земельні відносини, сільське господарство, інтеграція, інвестиційний потенціал, оренда землі, застава права оренди, інновації, ефективність, landrelations, agriculture, integration, investment potential, landlease, security of leaseright, innovation, efficiency, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Суліменко, Л. А. Інвестування сільського господарства Житомирської області / Л. А. Суліменко, А. Є. Данкевич // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 57–61.

Зібрання