Формування ринку конкурентоспроможної молочної продукції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Реалії сьогодення такі, що підприємствам-виробникам треба адаптуватися до ринкових умов, умов, коли конкурентні переваги товару дають можливість підприємствам працювати стабільно, з необхідним рівнем прибутковості. The realities of today are that of the manufacturer must adapt to market conditions, conditions where competitive advantages of product enable businesses to operate stably with the required level profitability.

Опис

Ключові слова

рівень прибутковості, конкуренція, конкурентні переваги, profitability, competition, competitive advantage, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Мостенська, Т. Л. Формування ринку конкурентоспроможної молочної продукції в Україні / Т. Л. Мостенська // Наукові праці НУХТ. – 2003. – № 14. – С. 113–116.

Зібрання