Проблеми інтеграції і комбінування виробництва в комбікормовій промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуті проблеми формування інтеграційних об’єднань в умовах комбікормового комплексу, обґрунтована необхідність створення агропромислових інтеграційних об’єднань.Досліджено проблему ефективного управління діяльністю підприємства на основі збалансованості факторів впливу на результати господарської діяльності.
In clause problems of formation of integration processes in conditions feed mill production of a complex are reviewed, the necessity of creation agricultural and industrial of integration affiliations is justified. The article contains the research of the problem of efficient management of an enterprise activity, which is based on the balanced factors of influence on the results of economical activity.

Опис

Ключові слова

ефективне управління, комбікормове виробництво, комбікорми, інтеграція, галузеві об’єднання, економічні відносини, efficient management, feed mill production, fodder output, integration, branch association, economic relation, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Кудренко, Н. В. Проблеми інтеграції і комбінування виробництва в комбікормовій промисловості / Н. В. Кудренко // Наукові праці НУХТ. – 2007. – № 21. – С. 90-93.

Зібрання