Особливості організації самостійної роботи студентів за напрямом підготовки «Облік і аудит»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто особливості організації самостійної роботи студентів за напрямом підготовки «Облік і аудит». Запропоновано цілісну систему організації самостійної роботи студентів з урахуванням особистісно-орієнтованого навчання, визначено й обґрунтовано її складові. Features considered for the organization of independent work of students on direction «Accounting and Auditing» in this article. The system proposed as integral to the organization of independent work of students with the student-centred learning, components are defined and justified.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, самостійна робота студента, рівні управління, етапи організації, технологія організації, students' independent work, technology organization, stages of organization, levels of management

Бібліографічний опис

Гречан, А. П. Особливості організації самостійної роботи студентів за напрямом підготовки «Облік і аудит» / А. П. Гречан, І. В. Колос // Вісник КНУТД. – 2010. - № 5, Т. 4. – С. 270-275.

Зібрання