Особливості масообмінних процесів при аерації оброблюваних середовищ

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто питання щодо можливостей по інтенсифікації масообміну в газорідинних середовищах за використання барботажних аераційних систем. Questions about opportunities for intensification of mass transfer in gas-liquid media by using bubbling aeration systems.

Опис

Ключові слова

барботажні аераційні системи, масообмінні процеси, газова фаза, bubbling aeration system, mass transfer processes, gas phase, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Шевченко, О. Ю. Особливості масообмінних процесів при аерації оброблюваних середовищ / О. Ю. Шевченко, O. A. Бондар, Л. Ю. Шевченко // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2011. - № 38. – С. 47-50.

Зібрання