Перспективи застосування цифрових екранів “ DIGITAL SIGNAGE ” в готелях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Иваново «Научный мир»

Анотація

Стаття присвячена перспектив використання мультимедійних екранів в закладах готельно-ресторанного господарства. Розглядаються переваги та цілі встановлення мультимедійних екранів в певних зонах та наведено приклади декількох готелів, що зробили крок до інновації – встановили Digital Signage. Надається інформація про те, як залучити чи зацікавити гостя, який відвідує заклад готельно-ресторанного господарства, за допомогою цифрового екрану. Розглянуто переваги встановлення мультимедійних екранів в готелях та ресторанах,а також функції використання Digital Signage. The article focuses on the impact of multimedia screens on the operation of the accommodation. It also discusses the advantages and purposes of establishment of multimedia screens and a few examples of hotels that have taken the step to innovation – mounted Digital Signage. In addition, you can learn how to attract or be of interest to the guest who visits your school, with the help of digital screen. Considered the advantages of the installation of multimedia screens in hotels and restaurants,as well as functions using Digital Signage.

Опис

Ключові слова

цифрові екрани, туризм, готелі, digital screens, tourism, оtel, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Стукальська, Н. М. Перспективи застосування цифрових екранів “Digital signage” в готелях / Н. М. Стукальська, А. А. Кудлай, Т. П. Калініченко. - Наукові праці SWorld «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті '2017». – Іваново "Науковий світ" . – 2017 р. – Вип. 47, Том 5.

Зібрання