Фінансові потоки промислового підприємства та їх класифікація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються основні підходи до визначення понять грошових і фінансових потоків промислового підприємства. Наводяться визначення грошових і фінансових потоків, обумовлюються взаємозв'язки й відмінності фінансових і грошових потоків підприємства, розглядається класифікація фінансових потоків. Наведена в даній статті класифікація дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз і планування фінансових потоків різних видів на підприємстві. Розглянуті в науковій статті аспекти дозволять промисловим підприємствам на практиці окремо вести облік грошових потоків поряд з потоками цінних паперів і бартерних операцій, як рівноправних складових фінансового потоку.

Опис

Ключові слова

фінансові потоки, грошові потоки, класифікація, фінанси, кафедра фінансів, finances, financial flows, cash flows, classification

Бібліографічний опис

Роганова, Г. О. Фінансові потоки промислового підприємства та їх класифікація / Г. О. Роганова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – 2003. – Вип. 9. – С. 146-149

Зібрання