Моделювання і оптимізація процеса адсорбційного очищення купажу палигорськітом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено рівняння регресії для визначення прозорості і об’єму згустку муті в купажі, очищеному палигорськітом. На їх основі встановлено оптимальні параметри процесу адсорбційного очищення купажу від високомолекулярних сполук.
The equations of regression of defining of the transparence and the volume of the blob of sediments in the mixing refined by paligorscit have been developed. Optimal parameters of the process of adsorption refining of the mixing from high molecular connections have been established.

Опис

Ключові слова

оптимізація, купаж, адсорбційне очищення, палигорськіт, рівняння регресії, optimization, mixing, adsorption refining, paligorscit, equations of regression, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Матко, С. В. Моделювання і оптимізація процеса адсорбційного очищення купажу палигорськітом / С. В. Матко, Л. М. Мельник // Харчова і переробна промисловість. - 2010. - № 9 - С. 66-70.

Зібрання