Бюджетування та збалансована система показників як інструменти реалізації стратегії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблеми реалізації стратегії, відрив стратегії від бюджетів підприємства. Наведено зв’язок збалансованої системи показників з бюджетуванням в процесі реалізації стратегії. The problems of realization of strategy are considered, tearing away of strategy from the budgets of enterprise. Connection over of the balanced scorecard is brought with budgeting in the process of realization of strategy.

Опис

Ключові слова

реалізація стратегії, реализация стратегии, бюджетування, збалансована система показників, стратегічні цілі, realization of strategy, balanced scorecard, budgeting, strategic aims, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Бойко, І. А. Бюджетування та збалансована система показників як інструменти реалізації стратегії / І. А. Бойко // Наукові праці НУХТ. - 2010. - № 35. - С. 18 - 21.

Зібрання