Система державних гарантій розвитку сільського зеленого туризму в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті систематизовано існуючи державні гарантії розвитку сільського зеленого туризму в Україні, подано визначення системи вказаних гарантій. На основі аналізу умов державного забезпечення сільського зеленого туризму виявлено проблеми і запропоновано шляхи їх розв’язання . Article systematized existing state guarantees of Rural Green Tourism in Ukraine, given the definition of these guarantees. Based on the analysis of the government provision of rural green tourism identified problems and proposed solutions.

Опис

Ключові слова

державні гарантії, сільський зелений туризм, кафедра туристичного та готельного бізнесу, state guarantees, rural green tourism

Бібліографічний опис

Кравцов, С. С. Система державних гарантій розвитку сільського зеленого туризму в Україні / С. С. Кравцов // Вісник ДІТБ. – Донецьк, 2008. - № 12. – С . 41-47.

Зібрання