Інтенсифікація процесів теплового оброблення пивного сусла з хмелем

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Експериментально встановлено, що застосування виносного теплообмінника дає змогу інтенсифікувати процес кип'ятіння сусла в 2 рази. Інтенсифікація кип'ятіння позитивно впливає на якість сусла, прогнозується підвищення стійкості пива під час реалізації. Нова технологія оброблення хмелю забезпечує його економію на 10-18 %. Experimentally was determined, that the using of external heat exchanger allows to intensify the process of boiling wort in 2 times. Intensification of boiling influences positive on a quality of wort, projected to increase stability of beer during the implementation. The new technology of processing hops provides its economy by 10-18 %.

Опис

Ключові слова

кип'ятіння, пивне сусло, хміль, виносний теплообмінник, пиво, кафедра фізики, boiling, wort, hops, external heat exchanger, beer, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Інтенсифікація процесів теплового оброблення пивного сусла з хмелем / А. Є. Мелетьєв, М. О. Прядко, С. І. Літвинчук // Наук. праці УДУХТ. – 2001. – № 9. – С. 68–69.

Зібрання