Визначення спостережності та керованості епюраційної колони з використанням структурного підходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядається індивідуальний підхід визначення спостсрежності та керованості епюраційної колони як об’єкта автоматизації. Класичні підходи не дають змогу дослідити даний об’єкт, тому в роботі використаний структурний підхід. Дослідження показали, що епюраційна колона є частково спостережною та керованою, тому вказані підходи для усунення даного недоліку, зокрема введення додаткових вимірюваних змінних та управлінь. The article deals with an individual approach determining the observability and controllability of the column as Epuration automation object. Classical approaches do not allow us to study this object, so we used the structural approach. Studies have shown that Epuration column is partially observant and controlled, so the approaches to overcome this problem, in particular the introduction of additional measured variables and controls.

Опис

Ключові слова

спостережність, керованість, спиртова колона, домішки, observability, controllability, alcohol column, impurities, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Пупена, О. М. Визначення спостержності та керованості епюраційної колони з використанням структурного підходу / О. М. Пупена, І. В. Ельперін, Н. М. Луцька // Харчова наука і технологія. – 2010. - № 3(12). - С. 111-115.

Зібрання