Так усе починалось...

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вперше в Україні наш університет почав підготовку фахівців принципово нового покоління. Ідея відкриття цієї спеціальності полягає в підготовці професіоналів у галузі здорового харчування на основі об’єднання найвагоміших досягнень сучасної харчової промисловості, з відповідним рівнем культури й технології харчування, медичних знань про роль харчових продуктів у функціонуванні організму людини. Our university was the first in Ukraine to start the training of professionals in the field of healthy food, on the base of integration of achievements in modern food industry, with the correspondent level of nutrition culture and technology, medical notions of the role of foodstuffs in human body functioning.

Опис

Ключові слова

кафедра технології оздоровчих продуктів, наукова діяльність, науковий керівник, технології, співпраця, scientific activity, scientific supervisor, technologies, collaboration

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Так усе починалось... / Г. О. Сімахіна // Наукові праці НУХТ. – 2022. –№5. – С. 7–15

Зібрання