Напрями удосконалення зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Важливим сьогодні є виявлення проблем і перспектив подальшого розвитку зовнішньої торгівлі продуктів сільського господарства і харчової промисловості України. Important today is to identify problems and prospects of further development of foreign trade in agricultural products and food industry in Ukraine.

Опис

Ключові слова

зовнішньо економічна діяльність агропромислового комплексу, foreign trade of agriculture, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Напрями удосконалення зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу України / І. В. Федулова // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. до 20-річчя кафедри менеджменту 2-3 лютого 2012 р. – К.: КНЕУ, 2012. – С. 104-106.

Зібрання