Оптимізація рецептурного складу морозива «Сирок»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Системний аналіз технологічного процесу виробництва морозива «Сирок» проведено шляхом розробки параметричної схеми підсистеми фризерування суміші, організації ортогонального композиційного планування другого порядку та статистичного опрацювання результатів. Визначено оптимальну дозу внесення сиру кисломолочного у рецептурах морозива «Сирок», вона становить 47%. A systematic analysis of the technological process of production of ice cream "Syrok" carried out by developing a parametric circuit subsystem freezing mixture, an organization of orthogonal planning composite second order and statistical analysis of results. The optimum dose of cheese, which is 47%.

Опис

Ключові слова

моделювання, системний аналіз, параметрична схема, дисперсія, рівняння регресії, modeling, system analysis, parametric scheme, the variance, the regression equation, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Осьмак , Т. Г. Оптимізація рецептурного складу морозива «Сирок» / Т. Г. Осьмак, Т. А. Скорченко,Н. О. Касьянова // Харчова промисловість. - 2011. - Вип. 10-11. - С. 96-101.

Зібрання