Структура та теоретичні підходи до управління бізнес-процесами підприємств сфери послуг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто етапи управління на основі процесно- орієнтованого підходу, визначено основні підходи та виділено ті, що можуть мати практичне значення для підприємств сфери послуг. Визначено складові (етапи) управління бізнес-процесами підприємств сфери послуг. The article deals with the stages of management based on process- oriented approach, the main approaches and selected those that can have practical implications for service industries. The composition (stages) business process management companies services.

Опис

Ключові слова

процесно-орієнтований підхід до управління, бізнес-процес, процесна структура, process-oriented approach to management, business process, process structure, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Луцька, Т.В. Структура та теоретичні підходи до управління бізнес-процесами підприємств сфери послуг / Т. В. Луцька // Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв’язання: Колективна наукова монографія // за наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: НАУ, 2008. – С. 212-216.

Зібрання