Гранулометричний склад подрібнених ефіроолійних рослин

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харчова і переробна промисловість

Анотація

В статті наведено інформацію про способи подрібнення та відповідне обладнання. Досліджено подрібнення ефіроолійні культур в дробарці та лабораторному млину. В статті є результати щодо середньозважений розміру частинок при різній тривалості подрібнення та їх аналіз. Використання ефіроолійних рослин може покращити якість продукції тваринного походження. In the article was produced information about the way of crushing and proper machinery. It was researched the crushing of ethereality crops in the crusher and the laboratory mill. In the article was directed at its results of weight average particle size by different time of crushing and its analysis. Application of ethereality crops may improve quality of animal production.

Опис

Ключові слова

подрібнення, crushing, дробарка, лабораторний млин, ефіроолійні культури, середньозважений розмір частинок, crusher, laboratory mill, ethereality crops, weight average particle size, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Шаповаленко, О. І. Гранулометричний склад подрібнених ефіроолійних росли / О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко // Харчова і переробна промисловість. – 2009. - № 7-8. – С. 27 – 28.

Зібрання