Понятійна сутність і теоретико-концептуальні засади фінансового регулювання страхового ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За допомогою систематизації сучасних поглядів науковців виявлено проблему визначення і диференціації понять «фінансове регулювання страховика», «фінансове регулювання страхового ринку», «державне фінансове регулювання страхового ринку» і «державне регулювання страхового ринку». Запропоновано розгляд страхового ринку з позицій системного аналізу, що дало змогу удосконалити теоретичний підхід до поняття «фінансове регулювання страхового ринку». Due to the systematization of modern conceptions of researches it is found out the problem of determination and differentiation the notions «financial regulation of an insurer», «financial regulation of the insurance market», «government financial regulation of the insurance market» and «government regulation of the insurance market». It is offered the consideration of the insurance market from positions of systems analysis which alloys one to improve the theoretical approach for the notion “financial regulation of insurance market”.

Опис

Ключові слова

фінансове регулювання, державне фінансове регулювання, страховий ринок, financial regulation, state financial regulation, insurance market, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Понятійна сутність і теоретико-концептуальні засади фінансового регулювання страхового ринку / Л. В. Шірінян // Світ фінансів. – 2012. – № 1. – С. 129-138.

Зібрання