Оптимізація витрат на інноваційну діяльність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджується результативність використання окремих видів інноваційних витрат, їх вплив на обсяг реалізованої інноваційної продукції і розглянуті основні підходи щодо визначення оптимальної структури інноваційних витрат в промисловості на основі їх результативності. This article discusses the impact of the use of certain types of innovation costs, their impact on the volume of sales of innovative products and the basic approaches to determining the optimal structure of innovation expenditure, based on their performance.

Опис

Ключові слова

результативність інноваційних витрат, інноваційні витрати, effectiveness of innovation costs, innovative cost, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Оптимізація витрат на інноваційну діяльність / І. В. Федулова // Інтелект : науковий журнал. – 2012. - № 5/6. – С. 86-95.

Зібрання