Дослідження адсорбції барвних речовин цукрового виробництва природними дисперсними мінералами України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено адсорбційні властивості природних дисперсних мінералів – палигорськіту та глауконіту щодо видалення барвних речовин цукрового виробництва. Показано, що адсорбенти дозволяють підвищити ефективність очищення модельних розчинів сахарози. Підібрано найбільш ефективні мінеральні сорбенти та встановлено їх оптимальні витрати при очищенні розчинів сахарози. Adsorption properties of natural disperse minerals – palygorskite and glauckonite have been studied with respect to the coloring substances from sugar production. It was investigated that adsorbents increase effective of purification model solutions of sucrose. Selection of the most effective adsorbents and optimum concentration of the purification water solutions of sucrose were determined.

Опис

Ключові слова

адсорбція, adsorption, природні дисперсні мінерали, барвні речовини, очищення, natural disperse minerals, coloring substances, purification, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Дослідження адсорбції барвних речовин цукрового виробництва природними дисперсними мінералами України / Н. О. Стеценко, О. В. Подобій, О. М. Мірошников, О. В.Грабовська // Магістеріум. Хімічні науки. – 2010. - Випуск 40. – С. 37-40.

Зібрання