Слово – Образ – Ікона: поетика іконопису у сучасній українській ліриці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The article presents an analysis of poems by Ukrainian wrights of the second half of the 20th century, based on the synthesis of poetic art and icon painting motifs. There was confirmed that the iconic images, figurative and expressive means, which got embodied in word by an author and then visualized by a recipient, became the symbols, or archetypes of a human’s internal world.
У статті аналізуються вірші українських поетів другої половини ХХ століття, засновані на синтезі словесного мистецтва та елементів іконопису. Затверджено, що іконописні образи і зображально- виразні прийоми, втілені авторами в слові і візуалізовані читацьким сприйняттям, стають символами - архетипами внутрішнього світу людини.

Опис

Ключові слова

ікона, іконопис, поезія, прийом, синтез мистецтв, сакральне начало, icon, iconography, poetry, reception, synthesis of the arts, sacred principle, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Зібрання