Антимікробна дія поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на деякі умовно патогенні бактерії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті експериментально встановлено мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) поверхнево-активних речовин (ПАР) Acinetobacter calcoaceticus IMB В-7241 щодо умовно патогенних бактерій (Proteus vulgaris БТ-1, Staphylococcus aureus БМС-1, Pseudomonas aeruginosa П-55, Enterobacter cloacae AC-22). Показано залежність антимікробних властивостей ПАР від природи джерела вуглецю в середовищі культивування (етанол, гліцерин, н-гексадекан) і наявності в ньому дріжджового автолізату й певних мікроелементів. Виключення зі складу поживного середовища дріжджового автолізату і суміші мікроелементів супроводжувалося зниженням антимікробних властивостей синтезованих ПАР. Значення МІК поверхнево-активних речовин, отриманих на гліцерині, етанолі та н-гексадекані за наявності дріжджового автолізату і мікроелементів, становило 34,0—67,5, 37,5—75,0 і 27,0—108,0 мкг/мл відповідно. The minimum inhibitory concentration (MIC) ofAcinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 surfactants relatively to conditionally pathogenic bacteria (Proteus vulgaris БТ-1, Staphylococcus aureus БМС-1, Pseudomonas aeruginosa П-55, Enterobacter cloacae AC-22) was established. The dependence of antimicrobial properties of surfactants on the nature of carbon source in the cultivation medium (ethanol, glycerol, n-hexadecane) and the presence of a yeast autolysate and certain microelements were determined. The elimination of yeast autolysate and microelements mix from the medium was accompanied by the decrease of antimicrobial properties of synthesized surfactants. The MIC value of surfactants synthesized on glycerol, ethanol and nhexadecane over yeast autolysate and microelements relatively to the test-cultures was 34.0—67.5, 37.5—75.0 and 27.0—108.0 Lig/ml, respectively.

Опис

Ключові слова

Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, мікробні поверхнево-активні речовини, антимікробні властивості, мінімальна інгібуюча концентрація, microbial surfactants, antimicrobial properties, minimum inhibitory concentration, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Савенко, І. В. Антимікробна дія поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на деякі умовно патогенні бактерії / І. В. Савенко, Д. В. Андрейко, Т. П. Пирог // Наукові праці НУХТ. – 2016. − Т. 22, № 3. − С. 31−37.

Зібрання