Energy efficient intellectual control system of the electro-technological complex of a bread-baking plant

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Energy efficient intellectual control system of the electro-technological complex of a bread-baking plant. Rationalization for the block schematic diagram of energy efficient control system of the processes on a bread-baking plant using artificial intelligence technologies based on the theory of neural networks was provided, the algorithm and structure of the control system of the process of baking bread was formed. Economic viability of the use of the proposed intellectual control system of the electro-technological complex of a bread-baking plant was demonstrated.

Опис

Ключові слова

bread-baking plants, mathematical model, electro-technological complex, control system, neural networks, хлібозаводи, математична модель, електротехнічний комплекс, система управління, нейронні мережі, хлебзаводы, математическая модель, электротехнический комплекс, система управления, нейронные сети, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Energy efficient intellectual control system of the electro-technological complex of a bread-baking plant / P. Obstawski, V. Kozyrskyi, V. Momotyuk, N. Zaiets // Annals of Warsaw University of Life Sciences. – Warsaw, SGGW. – № 67. – 2017. – Р. 34–39.

Зібрання