Перифраза як стилістичний засіб зображення дійсності в сучасній малій прозі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті описано перифраз як один із видів вторинної номінації на матеріалі української малої прози сучасних письменників. Розглянуто теоретичне підґрунтя цього явища, виокремлено основні тематичні групи, проаналізовано стилістичне навантаження перифрастичних мовних одиниць. This article describes how to paraphrase one of the types of secondary nomination material Ukrainian contemporary writers of short stories. The theoretical basis of this phenomenon, and the main theme groups, analyzed the stylistic burden perifrastichnih linguistic units

Опис

Ключові слова

перифраз, мала художня проза, вторинна номінація, secondary nomination, paraphrase, small prose, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. Перифраза як стилістичний засіб зображення дійсності в сучасній малій прозі / Л. М. Приблуда // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2013. – Кн. 3. – С. 206-211.

Зібрання