Застосування адаптивних систем керування для нестаціонарних об'єктів технологічних комплексів неперервного типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній роботі показано необхідність застосування адаптивних регуляторів для нестаціонарних об’єктів харчової промисловості на прикладі нахиленої дифузійної установки. Побудована математична модель дифузійної установки та виконана серія експериментів з адаптивним регулятором та моделлю з невизначеними параметрами об’єкта, показано ефективність його застосування.

Опис

Ключові слова

технологічний комплекс, технологический процесс, technological complex, неперервна система, дифузійна установка, адаптивна система, перехідний процес, непрерывная система, диффузионная установка, адаптивная система, переходной процесс, continuous system, diffusive vehicle, adaptive system, adaptive system, transition process, transition process, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Ладанюк, А. П. Задачі технологічного моніторингу в системах керування виробничими процесами технологічних комплексів / А. П. Ладанюк, Н. А. Заець, Н. М. Луцька // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. - 2005. - № 1 (15). - С. 158-162.

Зібрання