Основні поняття і визначення дисципліни «Екобіотехнологія»

Ескіз недоступний

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Презентація присвячена введенню до дисципліни "Основи екологічної біотехнології". Наведено загальні відомості про типові процеси екологічної біотехнології (синтез біологічно активних сполук, біодеградація токсичних речовин, біоочищення та детоксикація відходів, біоремедіація, біовилужування). Прослідковано взаємозв'язок екобіотехнології з іншими науками, визначено наукове підгрунття дисципліни. Рекомендовано для студентів, які вивчають дисципліну "Основи екологічної біотехнології". The presentation is devoted to the introduction of the subject "Fundamentals of environmental biotechnology." Shows general information about the typical environmental biotechnology processes (synthesis of biologically active compounds, biodegradation of toxic substances bioochyschennya and detoxification of wastes, bioremediation, biovyluzhuvannya). Followed ecobiotechnology relationship with other sciences, subsoil defined scientific discipline. Recommended for students of the discipline "Fundamentals of environmental biotechnology."

Опис

Ключові слова

екобіотехнологія, ecobiotechnology, scientific background, наукове підгрунття, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Красінько, В. О. Основні поняття і визначення дисципліни «Екобіотехнологія» : презентація / В. О. Красінько. - К. : НУХТ, 2012. - 12 слайдів.

Зібрання