Особливості інноваційного розвитку України в контексті світового досвіду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей інноваційного розвитку України. Окремо розглянуто можливості виконання державою регулюючих, стимулюючих функцій, а також фінансування та інституційної розбудови. Проаналізовано досвід окремих розвинених країн у забезпеченні державної підтримки впровадження інновацій. The article deals with characteristics of innovation development of Ukraine. The possibilities of state regulatory and catalytic functions to be fullfilled are regarded. The experience of certain developed countries in providing state support for innovation is studied.

Опис

Ключові слова

інноваційний розвиток, інноваційна політика, фінансування, державне регулювання, innovation development, innovation policy, funding, government regulation

Бібліографічний опис

Кобилянська, Л. М. Особливості інноваційного розвитку України в контексті світового досвіду / Л. М. Кобилянська // Збірник наукових праць. - К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2010. – Вип. 65. – С. 115–126.

Зібрання