Математичне моделювання показників якості молочно-рослинних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Застосовано повнофакторний експеримент для визначення оптимальних параметрів підготовки продуктів переробки зернових з метою покращення якості готових сиркових виробів. Отримані рівняння регресії дають змогу з високою точністю визначити функції виходу технологічних показників в інтервалі варіювання змінних факторів.
Applied the experiment to the determined the optimal parameters of the preparation of food processing grain to improve quality of finished products These regression equations make it possible to accurately determine the output function of technological parameters in the range of variation of variables.

Опис

Ключові слова

параметри оптимізації, optimization parameters, паста, сухі зернові добавки, добавка «Прозер», реологічні показники, pasta, dry cereal additives, additive "Prozer", rheological parameters, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Математичне моделювання показників якості молочно-рослинних систем / О. О. Онопрійчук, А. Б. Петрина, В. М. Пасічний, О. В. Грек // Харчова і переробна промисловість, 2007. – № 11. - С. 26-28.

Зібрання