Культурно-освітня та благодійна діяльність Ніжинського грецького братства у XVII – XIX ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Пилипенко, О. Є. Культурно-освітня та благодійна діяльність Ніжинського грецького братства у XVII – XIX ст. / О. Є. Пилипенко // Вісник аграрної історії – 2018. – Вип. 23-24. –С. 16-20.

Анотація

Аналізується культурно-освітня та благодійна діяльність Ніжинського грецького братства. Вивчено заснування грецьких церковних шкіл та Олександрівського училища у м. Ніжин. Досліджено основні види благодійної діяльності греків в Україні. The scientific article is devoted to culture and education activity of the Nizhyn Greek drotherhood. The founding greek church schools and Olexander colege, it value for life of brotherhood are studied. The main directions of activity of Nizhin Greeks merchants brotherhood in the territory of Ukraine are investigated.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, грецьке братство, освіта, культура, благодійництво, greek brotherhood, education, charity

Бібліографічний опис

Зібрання