Вплив органічних кислот на синтез поверхнево-активних речовин за умов росту Nocardia vaccinii K-8 на гліцерині

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено можливість інтенсифікації синтезу поверхнево-активних речовин (ПАР) Nocardia vaccinii K-8 на гліцерині за присутності цитрату (регулятор синтезу ліпідів) і С4-дикарбонових кислот (фумарат – попередник глюконеогенезу). За спільного внесення органічних кислот на початку стаціонарної фази росту у концентрації 0,1% кількість синтезованих ПАР підвищувалася на 40–45% порівняно з культивуванням на середовищі без фумарату і цитрату. Внесення органічних кислот як у середовище для одержання посівного матеріалу, так і для біосинтезу ПАР не супроводжувалося підвищенням синтезу ПАР. It was investigated the possibility of intensification of the synthesis of surface-active substances (SAS) of Nocardia vaccinii K-8 on glycerol in the presence of citrate (the lipid synthesis regulator) and С4-bicarbonic acids (fumarate – the precursor of gluconeogenesis). Simultaneous addition of organic acids in concentration of 0,1 % at the beginning of stationary growth phase led to 40 - 45 % increase of the SAS quantity in comparison to the growth on the medium without citrate and fumarate. The addition of organic acids either into the medium, appointed for preparing of the inoculum and for biosynthesis of SAS didn’t result in increase in SAS concentration.

Опис

Ключові слова

поверхнево-активні речовини, органічні кислоти, surface-active substances, organic acids, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Хом’як, Д. І. Вплив органічних кислот на синтез поверхнево-активних речовин за умов росту Nocardia vaccinii K-8 на гліцерині / Д. І. Хом’як, Н. А. Гриценко, А. Д. Конон, Т. П. Пирог // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. − № 1(17). − С. 31−38.

Зібрання