Формування земельних масивів інтегрованих структур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розкрито механізми формування агрохолдингів у сільському господарстві, висвітлено переваги та недоліки їх діяльності та науково обґрунтовано рекомендації щодо перспектив подальшого розвитку
The article discloses the mechanisms of formation of agricultural holdings in agriculture, highlights the advantages and disadvantages of their activity, and scientifically substantiates recommendations for prospective development

Опис

Ключові слова

капітал, земельний масив, агрохолдинги, інтеграція, менеджмент, диверсифікація, сільські території, capital, land area, agricultural holdings, integration, management, diversification, rural areas, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Данкевич, А. Є. Формування земельних масивів інтегрованих структур / А. Є. Данкевич // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 2. – С. 36–42.

Зібрання