Вплив держави на податкову політику суб’єктів господарювання на сучасному етапі розвитку економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються проблеми взаємозв’язку державної податкової політики та податкової політики суб’єктів господарювання. Запропоновано шляхи покращення платіжної дисципліни платників податків. The article discusses the relationship between state tax policy and tax policy entities. Suggested ways to improve the payment discipline of taxpayers.

Опис

Ключові слова

справляння податків, суб’єкти господарювання, податкова політика, tax collection, economic entities, tax policy, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Мартиненко, В. П. Вплив держави на податкову політику суб’єктів господарювання на сучасному етапі розвитку економіки / В. П. Мартиненко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць НДЕІ Міністерства економіки України. – К., 2007. – Вип. 12 (79). – С. 7- 10.

Зібрання