Використання залізовідновлювальних бактерій для видалення гормонально-активних речовин із стічних вод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасні побутові стічні води містять гормонально-активні речовини (стероли), значна кількість яких не розкладається в процесі очищення, залишається у стічній воді після її аеробного очищення, концентрується у рідинній фракції анаеробного реактору (РФАР) міських очисних споруд і поступає з обробленими стічними водами у природні водні системи. В представленій работі була вивчена і показана можливість застосування факультативно анаеробних залізо-відновлювальних бактерій Stenotrophomonas maltophilia штам ВК при використанні залізної руди як акцептора електронів для біодеградації гормонально-активних стеролів присутніх у стічній воді. Modern domestic sewage containing hormonally active substances (sterols), many of which are not decomposed during purification, remains in the wastewater after aerobic purification, concentrated liquid fraction in anaerobic digesters (RFAR) municipal sewage treatment plants and fed with treated wastewater in natural water systems. In the presented familiarized with operation principles has been studied and shown the possibility of applying facultative anaerobic iron-reduction bacteria Stenotrophomonas maltophilia strain BK using iron ore as an electron acceptor for biodegradation hormonally active sterols present in the wastewater.

Опис

Ключові слова

залізовідновлювальні бактерії, біодеградація, стеролі, анаеробний процес, iron renewable bacteria, biodegradation, sterols, anaerobic process, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Салюк, А. І. Використання залізовідновлювальних бактерій для видалення гормонально-активних речовин із стічних вод / А. І. Салюк, В. П. Стабніков, В. О. Красинько // Біотехнологічний журнал. – 2012. - № 12.

Зібрання