Використання гідрослюди для адсорбційного очищення водно-спиртових розчинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доведено ефективність використання гідрослюди для адсорбційного очищення водно-спиртових розчинів від домішок. Досліджено сорбційну здатність гідрослюди щодо альдегідів, естерів, вищих спиртів за різних умов очищення. The efficiency of using hydromicas for adsorption purification of water-alcohol solutions of impurities. Sorption capacity hydromicas on aldehydes, esters, higher alcohols under different conditions of purification.

Опис

Ключові слова

адсорбція, спиртові розчини, гідрослюда, очищення, adsorption, alcohol solutions, hydromicas, cleaning, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Мельник, Л. М. Використання гідрослюди для адсорбційного очищення водно-спиртових розчинів / Л. М. Мельник, В. В. Манк // Наукові праці НУХТ. - 2005. – Вип. 16. - C. 112-114.

Зібрання