До проблем розвитку харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано економічний стан харчової промисловості та напрямки її розвитку. Автор виділяє ключові проблеми, визначає шляхи їх вирішення і пропонує ряд нормативно-правових та економічних заходів. The economic condition of the food industry and directions for intensification of its development are analyzed. The author separates key problems, defines way of their solution, and proposes a number of measures of the normative-legal and economic character.

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, зовнішньоекономічна діяльність, державне регулювання, розвиток, food industry, foreign economic activity, development, government regulation, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кириченко, О. М. До проблем розвитку харчової промисловості / О. М. Кириченко // Економіка України. - №10. – 2000. – С. 82 – 84.

Зібрання