Синтез та антиоксидантна активність 3-арил-4,7-дигідроксикумаринів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Синтезовано ряд заміщених 3-арил-4,7-дигідроксикумаринів та вивчено їх антиоксидантну активність в умовах in vitro. Проведене дослідження показало перспективність подальшого пошуку сполук з антиоксидантною дією серед похідних 3-арил-4,7-дигідроксикумаринів із розширенням бази досліджуваних субстанцій. A number of substituted of 3-aryl-4,7-dihydroxy coumarins were synthesized and tested their antioxidant activity in vitro. The carried research has shown promising of the further search for compounds possessed antioxidant activity among 3-aryl-4,7-dihydroxycoumarins with expansion of investigating compounds database.

Опис

Ключові слова

3-арил-4, 7-дигідроксикумарин, антиоксидантна активність, твін-80, малоновий диальдегід, 2-тіобарбітурова кислота, 3-aryl-4, 7-dihydroxycoumarin, antioxidative activity, tween 80, malonaldehyde, 2-thiobarbituric acid, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Бондаренко, С. П. Синтез та антиоксидантна активність 3-арил-4,7-дигідроксикумаринів / С. П. Бондаренко // Ukrainica Bioorganica Acta. – 2012. – № 2. – С. 13–16.

Зібрання