Тарілчасті апарати та їх удосконалення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті приклади будови протитечійних тарілчастих апаратів, які працюють в умовах контактування фаз у найбільш інтенсивному пінному режимі. Показані можливі варіанти удосконалення тарілчастих апаратів за допомогою збільшення шару піни на тарілках, використання баластних і нахилених клапанів з різною висотою утримувальних ніжок, підтримання гарантованого шару рідини на тарілках, застосування додаткових зон контакту фаз, використання перехресно-струминного руху на тарілках з лускою, просічками та нахиленими пластинами, зміни напрямку руху фаз, підгальмовування або початкового розгону швидкості течії рідини на тарілках, використання псевдозрідженого шару насадки, віброперемішування та спеціально розроблених контактних пристроїв для реалізації циклічного руху фаз.

Опис

Ключові слова

контактування фаз, масообмін, пінний режим, тарілчасті апарати, удосконалення, contact of phases, mass transfer, foamy regime, plate-type apparatuses, improvement, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Марценюк, О. С. Тарілчасті апарати та їх удосконалення / О. С. Марценюк, І. Ф. Малежик, Л. В. Зоткіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 121-133.

Зібрання