Вітчизняна практика розвитку гастрономічного туризму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розкрито питання дефініції «гастрономічний туризм». Визначені переваги гастрономічного туризму. Туристичні потоки інтенсивно зростають у тих регіонах, де на основі самобутніх традицій формуються такі спеціалізовані туристичні продукти, як фестивалі та народні свята. Саме гастрономічні фестивалі й свята можуть стати чинником підтримки інтересу до гастрономічного туризму. Досліджено питання туристичногастрономічної діяльності в Україні, а саме, аналіз динаміки та регіональних особливостей організації гастрономічних фестивалів та свят. Регіони України згруповано за чисельністю гастрономічних фестивалів. Найбільш динамічно розвиненими регіонами проведення гастрономічних фестивалів є Закарпатська, Львівська, Одеська, Полтавська області та м. Київ. Відсутні дані фестивалі й свята лише в Донецькій, Луганській та Черкаській областях. Виділені проблеми українського гастрономічного туристичного ринку послуг. Розвиток гастрономічного туризму в Україні гальмується через низький рівень розвитку туристичнорекреаційної інфраструктури та катастрофічний стан шляхів сполучення, невідповідність засобів розміщення світовим стандартам, незадовільний стан пам’яток історично-архітектурної спадщини, що не підлягають використанню для туристичних потреб, низький професійний рівень підготовки фахівців у цій галузі та невідповідність освітньої підготовки в туризмі, недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази в галузі туризму, низька й неефективна інформаційно-рекламна продукція вітчизняних туроператорів

Опис

Ключові слова

гастрономічний туризм, кулінарний туризм, туристично-гастрономічна діяльність, гастрономічні свята та фестивалі, гастрономічний тур, gastronomic tourism, tourist and gastronomic activity, culinary tourism, gastronomic festivals and festivals, gastronomic tour, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Мірзодаєва, Т. В. Вітчизняна практика розвитку гастрономічного туризму / Т. В. Мірзодаєва, С. П. Батиченко, В. Є. Батун // Часопис картографії. – 2019. – Вип. 20. – С. 100-110.

Зібрання