Аналіз впливу фальсифікованого молока на здоров'я споживачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При недотриманні технологічних режимів, порушенні санітарно-гігієнічних умов виробництва, обробки й транспортування, здійсненні фальсифікації товарів молоко та молочні продукти не лише втрачають свою поживну цінність, а й можуть бути небезпечними для здоров'я споживачів. Широке розповсюдження фальсифікації, внаслідок якої на ринок потрапляє значна кількість небезпечної продукції, зумовлює ризик втрати здоров’я для населення країни, призводить до зниження тривалості життя, підвищення смертності від хвороб і харчових отруєнь, що в цілому негативно позначається на якості життя населення країни. Failure to observe technological regimes, violations of the sanitary and hygienic conditions of production, processing and transportation, falsification of goods, milk and dairy products not only lose their nutritional value, but can also be dangerous to the health of consumers. Widespread falsification, which results in a significant amount of dangerous products entering the market, causes a risk of loss of health for the country's population, leads to a decrease in life expectancy, an increase in mortality from illness and food poisoning, which in general negatively affects the quality of life of the population.

Опис

Ключові слова

фальсифікація, молоко, вплив, falsification, milk, influence, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Аналіз впливу фальсифікованого молока на здоров'я споживачів / М. М. Поштар, Т. М. Чорна, А. Ю. Роботько, А. І. Чорна // Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку : Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4 грудня 2018 р., м. Житомир. – Житомир : Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2018. – С. 244-249.

Зібрання